asfalt-kesme

firmamız; klima montajında en önem verdiğimiz işlemlerden biri de klima deliği açmaktır. Klasik yöntemlerle klima deliği açılması durumunda, duvardan geçen tesisata zarar verilebilir. Ayrıca bu yöntemle açılan klima deliklere, gereğinden fazla duvara hasar verir. Bu da ekstra tadilat gerektirir ve olumsuz görüntülerin oluşmasına neden olabilir.

Klima deliği açmak için izlenecek adımlar şu şekildedir;

  • Klima deliği açmak için, öncelikle yetkili firma tarafından klimanın konumu hesaplanır.
  • Klima konumunun hesaplanmasında, ortamda hava dolaşımına engel olmayacak konumlar benimsenir.
  • Montajı yapılacak klimanın özelliğine göre konum ayarlanır.

Klima konumu projeye uygun şekilde tespit edildikten sonra, klima deliği açma işlemleri gerçekleştirilir. Klima deliği açılmasında bu amaç için üretilmiş elektrikli cihazlar kullanılır. Bu sayede duvarda gerektiği kadar delik açılarak, özensiz ve düzensiz oluşumların önüne geçilebilir. Klima deliği açarken, yapının ana taşıyıcılarına zarar verilmemelidir.

Duvar Delme

Duvar delme işlemlerinde matkap, hilti ve bunlarla kullanılabilen aparatlar kullanılabilir. Ancak duvar delme işlemlerinde profesyonel yöntemlerle delik açmak için, Karot cihazları kullanılır. Duvar delme işlemleri klima montajı için gerçekleştirilecekse, öncelikle klima konumu öncelikle belirlenmeli ve klima koşullarına uygun duvar delme işlemi gerçekleştirilmelidir.

Klima deliği açarken en önemli etken; deliğin doğru yere açılmasıdır. Klimanın daha verimli çalışabilmesi için çok önemlidir.